Zapraszamy do akredytowania się na Off Camera PRO INDUSTRY!

PRO INDUSTRY to okazja by poszerzyć swoją sieć kontaktów, dowiedzieć się więcej o wszystkich etapach produkcji filmowej, a także by spotkać się z najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej i światowej kinematografii. W programie tegorocznej edycji znajdą się m.in. wykłady dotyczące pracy nad scenariuszem serialu, spotkania networkingowe z polskimi i europejskimi producentami oraz warsztaty z międzynarodowych aspektów finansowania produkcji filmowej. Ważną częścią naszych spotkań branżowych jest sekcja ONE ON ONE, w której twórcy polskich projektów fabularnych spotykają się z potencjalnymi koproducentami z całej Europy. Dodatkowo, wybrane scenariusze będą omawiane z profesjonalnymi konsultantami scenariuszowymi.

Tegoroczna Off Camera ProIndustry odbędzie się w dniach 28 – 30 kwietnia 2019.

formularz akredytacyjny