Festiwal Mastercard OFF CAMERA wkroczył niedawno w kolejną dekadę swojego istnienia, ale idea imprezy i jego misja pozostają bez zmian: wspieramy utalentowanych filmowców z całego świata i prezentujemy najlepsze międzynarodowe kino spoza głównego nurtu.

W definicji kina niezależnego, którą posługujemy się w ramach festiwalu zakładamy, że jest to kino autorskie, kino realizowane przez twórców, którzy nie boją się wyzwań, i takich, którzy zachęcają widzów do wykraczania poza naszą strefę komfortu. Amerykański pierwowzór rodzimego kina niezależnego budowany był w opozycji do systemu studyjnego, przy użyciu mniejszych środków finansowych, co nie znaczy, że amatorsko. Z definicji miało to być kino, które w mniejszym stopniu uzależnione jest od komercyjnych oczekiwań, algorytmów czy wytycznych hollywoodzkich producentów. Ale co za tym idzie, są to często filmy, które być może nie trafią do szerszej dystrybucji, takie których warto wypatrywać. Nie mamy ambicji rewolucjonizowania przemysłu filmowego. Chcemy natomiast  pomagać utalentowanym artystom zrobić kolejne filmy.

ANIA TRZEBIATOWSKA - dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA