BILETY

Bilety można kupować za pośrednictwem serwisu internetowego na stronie www.offcamera.pl w zakładce „PROGRAM”, nie później niż na pół godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia seansu oraz do momentu rozpoczęcia seansu w: Centrum Festiwalowym (Pałac Czeczotka ul. św. Anny 2/ Wiślna 1, Kraków), w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12, Kraków) lub w każdym kinie festiwalowym.

Osoby spóźnione na seans muszą liczyć się z brakiem miejsc siedzących lub odmową wejścia na seans.

W przypadku dokonania płatności za pomocą elektronicznego portfela płatniczego Masterpass za pośrednictwem serwisu internetowego i na stronie www.offcamera.pl lub za pomocą kart płatniczych Mastercard w Centrum Festiwalowym, Małopolskim Ogrodzie Sztuki i kinach festiwalowych w czasie trwania Festiwalu obowiązuje zniżka w wysokości 20% od regularnej ceny biletu.

Zapoznaj się z regulaminem sprzedaży biletów:

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW - FESTIVAL TICKETS SALES RULES
Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować bezpośrednio do Działu Sprzedaży pod adresem bilety@offcamera.pl.

KARNETY

Odbiór karnetów jest możliwy tylko w Centrum Festiwalowym w Pałacu Czeczotka (ul. Wiślna 1) po okazaniu dokumentu tożsamości.

Jedna osoba może zakupić tylko jeden karnet. Festival Pass jest imienny i nie może być odstąpiony innej osobie.

W przypadku dokonania płatności za karnet za pomocą kart płatniczych Mastercard w Centrum Festiwalowym lub za pomocą portfela Masterpass od Mastercard w serwisie internetowym na stronie www.offcamera.pl obowiązuje zniżka w wysokości 20% od regularnej ceny biletu.

Rezerwacji do zakupionego karnetu będzie można dokonać w przeddzień lub w dzień danego seansu na stronie www.offcamera.pl lub w Centrum Festiwalowym i MOS. W kasach kin będzie można nabyć bilety tylko na seanse odbywające się w danym kinie.

Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na seanse odbywające się w tym samym czasie.

Osoby spóźnione na seans muszą liczyć się z brakiem miejsc siedzących lub odmową wejścia na seans.

Karnet nie umożliwia wstępu na Galę Otwarcia i Zamknięcia.

W przypadku zgubienia swojego, bądź znalezienia cudzego karnetu należy zgłosić się do Centrum Festiwalowego. Nie będą wydawane duplikaty karnetów.

Zapoznaj się z regulaminem sprzedaży karnetów:

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW FESTIVAL PASS 2019 - FESTIVAL PASS SALES RULES
Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować bezpośrednio do Działu Sprzedaży pod adresem pass@offcamera.pl.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000428063, NIP 677–237–04–09, REGON 122633050. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi kupna karnetów i biletów na Festiwal oraz realizacji płatności, wykonania obowiązków podatkowych i księgowo – rachunkowych oraz do celów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Fundacji Off Camera znajdują się na stronie www.offcamera.pl w zakładce RODO